Jdi na obsah Jdi na menu
 


    ÚVOD

    Skupina lidí "Myslivci Rumburska " je sdružení přátel přírody (téměř z celého výběžku a Děčínska), kteří jsou myslivci, kynologové, rybáři, muškaři a koňáci.Tato skupina vznikla dobrovolnou formou všech našich kamarádů, kteří jsou právoplatnými členy ČMMJ, ČRS nebo jiných organizací, kteří jsou zaměřeny na ochranu přírody, myslivost, rybářství a koně.

    Účelem této skupiny dobrovolných členů je zepšit komunikaci mezi sousedícími mysliveckými sdruženími, rybářskými spolky, pořádání společenských akcí,  pravidelných kontrolních střeleb, myslivecká propagace, osvěta a zavádění je do praxe. Dalším účelem je kamarádská nebo odborná pomoc každého člena při práci v honitbě, dosledech, pořádání akcí, sháněním krmiva pro zvěž aj.. Každý člen přispívá dobrovolně a v možnostech, které si může dovolit.

    V této skupině lidí jsou dlouholetí myslivci, rybáři, ale i adepti, kteří se chtějí stát myslivci a rybáři. Těmto adeptům aktivně pomáháme, aby se mohli stát součástí myslivecké a rybářské "rodiny". Pomoc těmto lidem spočívá v doučování, předávání praktických zkušeností, pomoc se sháněním výzbroje, náčiní a výstroje a uvádění je do praxe.

    Tento spolek je dobrovolný! Chceme,  aby  v našem okolí  vznikl spolek, který bude propojen do všech oblastí v ochraně přírody, myslivosti , rybářství a organizovat společné akce, které budou přínosem našich oborů.

    Každý kdo by se chtěl stát našim členem je podmíněno zájmem o přírodu, myslivost, rybářství nebo jiné profese, která budou přínosem pro náš spolek a obory výše zmiňované. Dobrovolné členství není určeno věkem ani pohlavím.  Každý člen bude přijat na základě odsouhlasení a doporučení ostatních členů. Chceme si udržet dobrou pověst a jméno v  odborných kruzích a praxi.

    Vytvořením těchto stránek vznikl i negativní ohlas  nejmenovaného mysliveckého sdružení. Chtěl bych jen podotknout, že spolek je dobrovolný a organizuje lidi z celého okresu. Prosím, aby na tyto stránky nenahlíželi jako na konkurenci nebo novotu kterou je třeba zničit a třeba i využily odborné pomoci našeho spolku. Věřím, že ve spoustě věcí bychom byli prospěšní i tomuto sdružení.